Theo điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định chính sách miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất.

Đối chiếu với các quy định hiện hành và trường hợp cụ thể của Công ty CP Chunil Vina tạm xuất tái nhập xe ô tô để thực hiện hợp đồng thuê mượn thì không thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cụ thể, khi xuất khẩu xe ô tô để cho thuê, Công ty CP Chunil Vina phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có), khi tái nhập xe ô tô theo thời hạn của hợp đồng thì doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu của hàng hóa, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty CP Chunil Vina liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể./.