sx khau trang

DN không lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng. Ảnh: TL

Đây là một trong những nội dung mà Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa khuyến cáo đối với các doanh nghiệp (DN) có ý định "trục lợi" từ người tiêu dùng trong dịch corona.

Cụ thể, thứ nhất, DN không cung cấp thông tin lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về hàng hóa, dịch vụ.

Thứ hai, DN không lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng dịch bệnh để ép buộc giao dịch với người tiêu dùng.

Thứ ba, DN không lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cũng lưu ý, người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức của mình để vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như góp phần bảo đảm sự an toàn, ổn định của xã hội.

Người tiêu dùng cần thường xuyên cập nhật, tìm hiểu các thông tin chính thức và thực hiện theo các yêu cầu, khuyến cáo, khuyến nghị của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để đảm bảo sức khỏe và có các quyết định tiêu dùng phù hợp.

Đồng thời, cần kiên quyết đấu tranh với các hành vi kinh doanh sai trái, không hợp tác với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm những hành vi nói trên, nhanh chóng tố cáo về các hành vi có dấu hiệu vi phạm đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.

Tố Uyên