Tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, để đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) đến được đúng đối tượng thụ hưởng và được chi trả theo đúng định mức, tiêu chuẩn, ngoài việc bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngày 7/2/2023, KBNN đã ban hành Chỉ thị số 589/CT - KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi (KSC), nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

Kiểm soát chặt chi ngân sách, nhưng không gây phiền hà cho khách hàng
Công chức KBNN đang thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn trên Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh: H.T

Tại Chỉ thị, KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, các văn bản chế độ mới liên quan đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023 nói chung, các văn bản chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN nói riêng để thực hiện KSC NSNN qua KBNN đảm bảo thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch và đúng quy định của pháp luật.

Hết quý I/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện thanh toán ước đạt 227.974 tỷ đồng, bằng 19,2% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN thực hiện nhiệm vụ KSC NSNN và quy định về giao nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của KBNN đối với tất cả các nguồn vốn được giao quản lý đảm bảo đúng với quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN.

KBNN yêu cầu các cán bộ làm công tác KSC nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ; tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch khi làm thủ tục thanh toán tại KBNN; tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ được quy định gửi KBNN; chấp hành đúng quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ, không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 1 lần; không được để tồn đọng bất kì hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do.

Đặc biệt, nghiêm cấm công chức KSC yêu cầu khách hàng giao dịch phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ quy định phải gửi KBNN và không được yêu cầu gửi hồ sơ giấy trước khi chuyển hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (đối với trường hợp thực hiện giao dịch qua hệ thống dịch vụ công theo quy định).

KBNN yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất giám sát từ xa việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác KSC. Trường hợp phát hiện các cá nhân, đơn vị KBNN thực hiện không đúng quy định, có thái độ ứng xử không phù hợp và có biểu hiện gây sách nhiễu, phiền hà với khách hàng giao dịch thì xử lý, kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức...

Với những giải pháp đã thực hiện, hết quý I/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện thanh toán ước đạt 227.974 tỷ đồng, bằng 19,2% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2022, cao hơn 22.411 tỷ đồng về giá trị, cao hơn 0,7% về tỷ lệ so với dự toán (đến hết 31/3/2022, kiểm soát chi thường xuyên NSNN là 205.563 tỷ đồng, bằng 18,5% so với dự toán năm 2022).

Về chi đầu tư, dự kiến đến ngày 31/3/2023, lũy kế vốn đầu tư công năm 2023 kiểm soát, thanh toán qua KBNN là 72.980,2 tỷ đồng, bằng 10,9% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2023 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (668.290,3 tỷ đồng); bằng 10,2% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và KHV 2023 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao kiểm soát chi qua KBNN (712.616,6 tỷ đồng).

Triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Cũng theo báo cáo từ KBNN, tính riêng nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2023, lũy kế thanh toán đến hết tháng 3/2023 ước đạt 72.278,9 tỷ đồng, đạt 10,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện tỷ lệ giải ngân của cả nước trong 3 tháng đầu năm rất thấp.

Kiểm soát chặt chi ngân sách, nhưng không gây phiền hà cho khách hàng
KBNN thực hiện nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Nguyên nhân là trong tháng 1 và tháng 2/2023, các bộ, ngành và địa phương tập trung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, nên chưa có khối lượng hoàn thành làm cơ sở giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, trong tháng 1/2023 là thời điểm các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán vốn đầu tư công năm 2022, đồng thời, cuối tháng 1/2023 là thời gian trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cũng là thời điểm các chủ đầu tư thực hiện thủ tục đối chiếu, chuyển nguồn sang năm 2023 nên đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN chủ động phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời nắm bắt các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; đôn đốc chủ đầu tư có khối lượng đến đâu thì làm thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay gửi KBNN.

Ngoài ra, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa được triển khai, chưa được triển khai thủ tục đầu tư nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của chương trình.

Góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân của cả nước, KBNN đang tiếp tục định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công. Trong đó, KBNN nêu rõ tỷ lệ giải ngân cao, thấp của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có biện pháp thúc đẩy giải ngân.

Ngoài việc yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 589/CT-KBNN về tăng cường công tác KSC, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của toàn hệ thống, KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN chủ động phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời nắm bắt các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; đôn đốc chủ đầu tư có khối lượng đến đâu thì làm thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay gửi KBNN.

Ngoài ra, để công tác KSC ngày càng thuận lợi, KBNN tiếp tục triển khai đề án thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng NSNN, nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm hồ sơ thanh toán, số lượng giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến của kho bạc giúp giảm thời gian và công sức lao động của đơn vị sử dụng ngân sách và KBNN. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến để đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong giao dịch với KBNN./.