đầu mối kinh doanh xăng dầu

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tiết giảm tối đa hoặc ngừng cung cấp xăng khoáng RON92.

Theo Bộ Công thương, Công văn này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 6/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, kể từ ngày 1/1/2018, ngừng kinh doanh xăng khoáng RON92, chỉ được kinh doanh hai mặt hàng xăng là xăng E5 RON92 và xăng khoáng RON95 trên thị trường.

Do vậy, Bộ Công thương yêu cầu sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu có hệ thống phân phối xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn trong việc thực hiện Lộ trình.

Cùng đó, Bộ Công thương đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tiết giảm tối đa hoặc ngừng cung cấp xăng khoáng RON92 cho các thương nhân phân phối xăng dầu cũng như các tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân khẩn trương thống kê lượng xăng khoáng RON92 còn tồn đọng để thu hồi, đổi hàng, chuyển sang kinh doanh xăng E5 RON92, xăng khoáng RON95.

Theo TTXVN