Cụ thể, báo cáo "Di cư và phát triển" cho biết, dòng kiều hối đến khu vực Trung Đông và Bắc Phi tăng 2,3% lên khoảng 56 tỷ USD vào năm 2020. Sự tăng trưởng này phần lớn được ghi nhận là do dòng kiều hối mạnh mẽ đến Ai Cập và Maroc. Dòng chảy đến Ai Cập tăng 11% lên mức cao kỷ lục gần 30 tỷ USD vào năm 2020, trong khi dòng chảy đến Maroc tăng 6,5%; cũng có mức tăng là Tunisia (2,5%).

Ngược lại, các nền kinh tế khác trong khu vực đều trải qua tổn thất vào năm 2020, với Djibouti, Lebanon, Iraq và Jordan có mức giảm hai con số. Vào năm 2021, kiều hối đến khu vực này có khả năng tăng 2,6% do khu vực đồng Euro tăng trưởng vừa phải và mức tăng trưởng yếu từ các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Dòng kiều hối đổ về Nam Á tăng khoảng 5,2% vào năm 2020 lên 147 tỷ USD, do dòng chảy đến Bangladesh và Pakistan tăng mạnh. Tại Ấn Độ, quốc gia nhận tiền lớn nhất trong khu vực cho đến nay, lượng kiều hối chỉ giảm 0,2% vào năm 2020, với phần lớn sự sụt giảm do lượng kiều hối từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giảm 17%, bù đắp cho dòng chảy linh hoạt từ Hoa Kỳ và các nước khác.

Tại Pakistan, lượng kiều hối tăng khoảng 17%, trong đó mức tăng trưởng lớn nhất đến từ Ả Rập Xê Út, tiếp theo là các nước thuộc Liên minh Châu Âu và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tại Bangladesh, lượng kiều hối cũng tăng nhanh vào năm 2020 (18,4%) và Sri Lanka chứng kiến mức tăng trưởng kiều hối là 5,8%. Ngược lại, lượng kiều hối đến Nepal giảm khoảng 2%, phản ánh mức giảm 17% trong quý đầu tiên của năm 2020. Đối với năm 2021, dự kiến lượng kiều hối chuyển đến khu vực sẽ giảm xuống còn 3,5%.

Đối với châu Phi cận Sahara, báo cáo cho biết, kiều hối đến khu vực này giảm ước tính khoảng 12,5% vào năm 2020 xuống còn 42 tỷ USD. Sự sụt giảm này do dòng kiều hối đến Nigeria sụt giảm 27,7% trong khi chỉ riêng nước này đã chiếm hơn 40% dòng kiều hối đến khu vực. Nếu không tính Nigeria, lượng kiều hối đổ về châu Phi cận Sahara tăng 2,3%. Tăng trưởng kiều hối được báo cáo ở Zambia (37%), Mozambique (16%), Kenya (9 %) và Ghana (5 %). Vào năm 2021, dòng kiều hối đến khu vực này dự kiến sẽ tăng 2,6%, được hỗ trợ bởi việc cải thiện triển vọng tăng trưởng ở các quốc gia có thu nhập cao.

Thảo Miên