Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) tổ chức Phiên chào giá rộng rãi tiêu thụ sản phẩm A xít sunfuric sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên.

Kính mời Quý khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng theo quy định của pháp luật Việt Nam và có nhu cầu mua A xít để sản xuất, kinh doanh tham gia chào giá.

1.Thông tin về Phiên chào giá

1.1. Tên hàng hóa: Axit sunfuric

1.2. Xuất xứ: Axit sunfuric được sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên, khu Công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

1.3. Quy cách, phẩm cấp: Axit sunfuric có nồng độ ≥ 96%

2. Số lượng hàng hóa chào giá: 8.100 tấn

3. Thời gian giao hàng: Từ tháng 01/2024 đến hết tháng 6/2024

4. Địa điểm giao hàng: Tại kho A xít của Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên

5. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá

Trong giờ làm việc từ 08h00’ngày 03/01/2024 đến 15h30’ngày 08/01/2024 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ), tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên -Vimico.

6. Thời gian mở Hồ sơ chào giá: 15h00’ ngày 09 tháng 01 năm 2024 tại Văn phòng TMC (địa chỉ: phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Các thông tin khác liên quan đến Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ mời chào giá phát hành kèm theo Thông báo này.

7. Địa chỉ thông báo và niêm yết chào giá hàng hoá

Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được thông báo trên Thời báo tài chính Việt Nam; trên trang Website của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên -Vimico http://kimloaimau.com.vn và được niêm yết tại Trụ sở của TMC.