diện tử

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/6/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: TCHQ

Cụ thể, số liệu được Tổng cục Hải quan ghi nhận, tính đến hết 15/6/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 143,36 tỷ USD, tăng 29,7% tương ứng tăng 32,79 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 6,43 tỷ USD, tương ứng tăng 68,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,34 tỷ USD, tương ứng tăng 25%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,9 tỷ USD, tương ứng tăng 14,6%... so với cùng kỳ năm 2020.

Về nhập khẩu, tính đến hết 15/6/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 145,32 tỷ USD, tăng 36,4% (tương ứng tăng 38,76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 6,07 tỷ USD, tương ứng tăng 24,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 5,76 tỷ USD, tương ứng tăng 37,9%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,8 tỷ USD, tương ứng tăng 51,2%... so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận, hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI) nắm vai trò chủ đạo, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính từ đầu năm đến 15/6/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của DN FDI đạt 200,18 tỷ USD, tăng 37,2% (tương ứng tăng tới 54,28 tỷ USD). Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước cũng đạt mức tăng trưởng 24,2% (tương ứng tăng 17,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020 đạt kim ngạch 88,5 tỷ USD./.

Ngọc Linh