Các doanh nghiệp “đen” đã dùng thủ đoạn mua bán cà phê không có chứng từ, hóa đơn

Đó là thông tin được Tổng cục thuế đưa ra tại hội nghị “Tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh nông sản”, do Bộ Tài chính phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức mới đây.

Cụ thể, các doanh nghiệp (DN) “đen” đã dùng thủ đoạn mua bán cà phê không có chứng từ, hóa đơn rồi mua hóa đơn của các DN đã giải thể hoặc DN “ma” ở các tỉnh lân cận để hợp thức hóa chứng từ và khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Tinh vi hơn, các DN thực hiện việc mua bán lòng vòng qua nhiều khâu trung gian, nếu chỉ xác minh qua một hoặc 2 khâu trung gian sẽ không phát hiện được…

Với thủ đoạn đó, các DN “đen” đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thuế GTGT của nhà nước. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2013 tại tỉnh Lâm Đồng có tới 66 DN sử dụng 2.743 hóa đơn của 108 DN ngoài tỉnh để khấu trừ và hoàn thuế với tổng trị giá hóa đơn 2.885 tỷ đồng, tương ứng số thuế GTGT đầu vào kê khai khấu trừ, hoàn thuế là trên 144 tỷ đồng. Các số liệu cũng cho thấy một nghịch lý là số thuế GTGT niên độ 2012 - 2013 của hầu hết các tỉnh Tây Nguyên giảm, trong khi đó, số thuế GTGT đã xử lý hoàn thuế xuất khẩu cà phê thì ngày càng tăng.

Để khắc phục tình trạng này, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đưa ra các nhóm giải pháp vừa tình thế, vừa lâu dài. Trong đó, tập trung vào các quy định điều kiện thành lập DN, in ấn hóa đơn, xây dựng cơ sở dữ liệu các DN rủi ro để ngành thuế theo dõi, kiểm tra thuế.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trong thời gian vừa qua đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Cục Thuế tăng cường biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh cà phê niên vụ 2012-2013.

Trong đó tập trung vào một số giải pháp như: Chỉ đạo các Cục Thuế các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đăk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương, Gia lai, Lâm Đồng về việc chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cà phê để xác định các hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn; phối hợp với cơ quan công an để kiểm tra, đối chiếu hóa đơn giữa các DN kinh doanh cà phê để xử lý theo quy định.

Đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố xác minh tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp bán cà phê, xác minh hóa đơn và trả lời cho Cục Thuế các tỉnh Tây nguyên trong vòng 5 ngày làm việc.

Tăng cường quản lý từ gốc đối với hoạt động kinh doanh cà phê, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh cà phê và đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương nhất là cơ quan công an trong quá trình quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh cà phê.

Tăng cường công tác phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan chức năng các tỉnh Tây Nguyên và các Cục Thuế liên quan để đánh giá thực trạng và bàn các giải pháp cụ thể để quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh cà phê./.


Vĩnh Thái