NHP

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo.

>> UBTVQH đồng ý nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, Kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc vào sáng ngày 20/5 và bế mạc vào ngày 18/6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày (không kể ngày nghỉ).

Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt, đợt 1 là họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/5 đến ngày 29/5. Đợt 2 sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 8/6 đến ngày 18/6. Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 18/6/2020.

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi).

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 5 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA); Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU; Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Bên cạnh đó, về hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo về kinh tế xã hội (KTXH) và ngân sách nhà nước (NSNN), trong đó có nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đánh giá tác động của đại dịch đến phát triển KTXH, các giải pháp ứng phó và phương án phát triển KTXH; Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; xem xét, quyết định việc tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn NSNN; xem xét việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; xem xét, quyết định việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết về: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2018; Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Đà Nẵng; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ không tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn; quyền chất vấn của các đại biểu Quốc hội vẫn được thực hiện bằng cách gửi văn bản; các bộ trưởng, thành viên Chính phủ sẽ trả lời theo quy định.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia; xem xét, quyết định công tác nhân sự; xem xét, thông qua nghị quyết về vấn đề quan trọng và nghị quyết chung của kỳ họp (nếu có).

Hiến pháp năm 2013, tại Điều 117 quy định: "Hội đồng bầu cử Quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử Quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia do luật định".

H.Y