ký kết

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và Quyền Cao Uỷ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ Kevin K.McAleean trao Ý định thư đã ký. Ảnh: TCHQ

Trong buổi làm việc, lãnh đạo Hải quan hai nước đặc biệt nhấn mạnh đến việc chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan trong năm 2017.

ký kết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận việc ký kết Ý định thư hợp tác hải quan Việt Nam- Hoa Kỳ. Ảnh: TCHQ

Theo đó, lãnh đạo hải quan hai nước đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm đi đến kết thúc Hiệp định CMAA của hai đoàn đàm phán vào tháng 5/2017 vừa qua tại Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ nhất trí cao sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán để có thể tiến tới ký kết Hiệp định này như lịch trình dự kiến trên cơ sở những lợi ích thiết thực mà Hiệp định mang lại cho hai quốc gia nói chung cũng như sự hợp tác giữa hai cơ quan hải quan nói riêng.

Để thúc đẩy việc ký kết Hiệp định giữa hai nước về hợp tác hải quan tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017, nhân dịp này, lãnh đạo hải quan hai nước đã ký kết Ý định thư về thúc đẩy và hoàn tất đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Theo đó, Hải quan hai nước thống nhất cùng cố gắng thể hiện sự linh hoạt trong quá trình đàm phán để thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn khác biệt của Hiệp định, đồng thời cùng nhau nỗ lực đàm phán và thống nhất các nội dung còn khác biệt về Hiệp định để có thể sẵn sàng cho việc ký kết Hiệp định vào tháng 11/2017 tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc và ký kết Ý định thư, lãnh đạo hải quan hai nước đã bày tỏ tin tưởng rằng, với việc ký kết Ý định thư về thúc đẩy và hoàn tất Hiệp định hỗ trợ lẫn nhau về lĩnh vực hải quan, đã thể hiện quyết tâm của cơ quan Hải quan hai nước cũng như quyết tâm chính trị của hai Chính phủ trong việc tiến tới ký kết Hiệp định này, nhằm nỗ lực tích cực tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại giữa hai quốc gia và hợp tác song phương hai nước trong thời gian tới./.

VP. TCHQ