Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017, UBND tỉnh Lai Châu cho biết, công tác phân bổ kế hoạch vốn địa phương triển khai hơn 2.092 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2017 hơn 1.130,3 tỷ đồng, đạt 54,02% kế hoạch vốn. Đây là tỷ lệ giải ngân thấp.

Nguyên nhân là do quy trình thực hiện đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan trải qua nhiều bước, nhiều thủ tục và mất thời gian, trong khi các kiến nghị của địa phương về phân cấp, sửa đổi một số quy định về đầu tư chưa được Trung ương sửa đổi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, một số dự án vướng công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thay đổi địa điểm đầu tư, công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành ở một số dự án rất chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án.

Nguyên nhân tiếp nữa là do một số nguồn vốn trung ương và địa phương có quyết định phân bổ kế hoạch vốn sau 30/6/2017 khoảng 458 tỷ đồng, chiếm 22% tổng kế hoạch vốn được giao.

Khánh Linh