tom hùm nau chín

Sản phẩm tôm hùm nấu chín

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, trong tháng 3/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng.

Kết quả kiểm tra cho biết có 8 trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong đó Việt Nam có hai trường hợp vi phạm là sản phẩm cơm tôm ướp gia vị và tôm hùm nấu chín.

Theo quy định, những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc.

Điều đáng nói là, những vi phạm này còn ảnh hưởng đến các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định..,

Tố Uyên