Trong 6 tháng đầu năm 2013, thị trường tiếp tục ghi nhận sự tăng truởng ấn tượng với quy mô phát hành và giao dịch gần bằng cả năm 2012. Lãi suất của TPCP đã sát với diễn biến lãi suất trên thị trường ngân hàng và tiền tệ. Trên thị trường sơ cấp đã diễn ra 117 phiên đấu thầu với tổng khối lượng trúng thầu đạt hơn 116,47 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu toàn thị trường tăng từ 52% năm 2012 lên 68,9% trong 6 tháng đầu năm 2013. Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch TPCP bình quân phiên tăng đáng kể, đạt hơn 1.900 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần so với năm 2012). Trong đó, có sự giao dịch tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị giao dịch mua bán của khối ngoại trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 80% giá trị giao dịch của khối này trong cả năm 2012. Hội nghị Thành viên thị trường TPCP. Ảnh: HNX Đại diện HNX cho biết, chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2013 trên thị trường TPCP được đặt ra với nhiều nội dung. Cụ thể, HNX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ huy động vốn, thực hiện hoán đổi trái phiếu, giới thiệu tới thành viên thị trường chương trình kết nối trao đổi thông tin hai chiều với hệ thống trái phiếu của Bloomberg, tiếp tục nghiên cứu xây dựng chỉ số trái phiếu (Bond – Index) và các sản phẩm mới như trái phiếu tiền phát hành (when issued), giao dịch mua bán lại tiền tệ chéo (cross currency repo), … Tại Hội nghị thành viên thị trường TPCP vừa được HNX và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) phối hợp tổ chức, các đơn vị liên quan quyết tâm và tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các chương trình phát triển thị trường, trong đó có hoạt động chuyển thanh toán từ BIDV sang Ngân hàng Nhà nước, bắt đầu từ thanh toán giao dịch TPCP.

N.A