Báo cáo thị trường trái phiếu chính phủ tuần qua của SSI Research cho biết, Kho bạc Nhà nước trong tuần qua đã đăng ký gọi thầu 8,25 nghìn tỷ đồng, ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, tăng 14% so với tuần trước đó và chỉ có 40% khối lượng trúng thầu. Tỷ lệ trúng thầu cao nhất ở kỳ hạn 30 năm (73%) và thấp nhất ở kỳ hạn 10 năm (26%).

Lãi suất trúng thầu ghi nhận sự phân hóa so với phiên trước đó, trong đó kỳ hạn 5 và 30 năm giảm mạnh 11 - 15 điểm cơ bản (bps) và ngược lại kỳ hạn 10 và 15 năm tăng 5 điểm cơ bản.

Mới đây, Kho bạc Nhà nước đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ quý I/2024 với tổng khối lượng phát hành là 127 nghìn tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Kho bạc đẩy mạnh kế hoạch phát hành kỳ hạn 5 năm (tổng 25 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ) và giảm kế hoạch cho kỳ hạn 7, 20 và 30 năm. Kế hoạch phát hành cho kỳ hạn 10 và 15 năm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt là 30 và 50 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tuần trước, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 7% kế hoạch quý.

Lãi suất trái phiếu chỉnh phủ giảm mạnh ở kỳ hạn ngắn

Trên thị trường thứ cấp tuần qua, lãi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp giảm mạnh ở các kỳ hạn ngắn. Kết tuần đóng cửa như sau: 1 năm (1,13%, -34 bps), 3 năm (1,20%; -30 bps); 5 năm (1,42%, -12 bps); 10 năm (2,24%, +2 bps); 15 năm (2,44%, +2 bps); 20 năm (2,81%, +1 bps) và 30 năm (3,01%, -1 bps). Giá trị giao dịch outright và repos trên thị trường thứ cấp giảm 12% xuống 8,6 nghìn tỷ đồng/ngày. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 321 tỷ đồng trong tuần qua./.