Theo đó, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 3 năm giảm khoảng 0,63%/năm, 5 năm giảm khoảng 0,38%/năm, 10 năm tăng 0,10%/năm, 15 năm giảm 0,10%/năm so với tháng 12/2014.

Trong số hơn 28 nghìn tỷ đồng huy động được, Kho bạc Nhà nước huy động được 17.400 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.601,70 tỷ đồng; Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 9.000 tỷ đồng.

So với tháng 12/2014, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 1/2015 giảm 8,3%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,35-5,57%/năm, 5 năm trong khoảng 5,48-6,62%/năm, 10 năm là 6,50%/năm, 15 năm trong khoảng 7,6-8,0%/năm.

Kỳ hạn

Số phiên đấu thầu

KL gọi thầu
(tỷ đồng)

KL đăng ký
(tỷ đồng)

KL trúng thầu
(tỷ đồng)

Vùng LS đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS trúng thầu
(%/năm)

2 Năm

1

200

800

0

5,00-5,50

-

3 Năm

3

2.600

7.650

2.590

5,25-6,20

5,35-5,57

5 Năm

8

23.000

57.444,595

22.875

5,00-7,10

5,48-6,62

10 Năm

7

5.300

7.340

400

6,49-7,80

6,50-6,50

15 Năm

3

2.500

5.901,2

2.136,7

7,20-8,50

7,60-8,00

Tổng

22

33.600

79.135,795

28.001,7

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 1/2015, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 536 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 57,8 nghìn tỷ đồng.

Tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 211 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 21,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 6,3 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 7,6 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 7,9 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 1/2015, khối lượng giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức giao dịch outright đạt 4,1 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 409 tỷ đồng, đây cũng chính là giá trị giao dịch tín phiếu kho bạc của nhà đầu tư nước ngoài./.

D.T