Lâm Đồng: Dự án Lan Anh - Đà Lạt phải cam kết tiến độ, báo cáo tỉnh trước ngày 10/8
Một góc dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt, trong khu vực hồ Tuyền Lâm.

Cụ thể, ngày 13/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 5165/UBND – VX2 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương điều chỉnh thực hiện tiến độ dự án “Khu du lịch Lan Anh – Đà Lạt", của Công ty cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt (Công ty Lan Anh Đà Lạt) đến ngày 28/3/2024 để phù hợp với thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản ngày 27/6/2022.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Lan Anh Đà Lạt ký quỹ thực hiện dự án, cam kết hoàn thành tiến độ dự án và rà soát, thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc nhà đầu tư chuyển nhượng biệt thự tại dự án; đối chiếu mục tiêu đầu tư của dự án, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 10/8

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Cục Thuế tiếp tục rà soát, yêu cầu Công ty Lan Anh Đà Lạt hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

Đối với Công ty Lan Anh Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu có văn bản cam kết tiến độ triển khai dự án “Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt" phù hợp với tiến độ đầu tư, điều chỉnh dự án, liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện ký quỹ dự án. Thời hạn 30 ngày, kể từ khi văn bản này được công bố.

Lâm Đồng: Kiểm tra việc chuyển nhượng biệt thự tại dự án Lan Anh - Đà Lạt, báo cáo tỉnh trước ngày 10/8
Mặc dù không hình thành đơn vị ở nhưng biệt thự Lan Anh Đà Lạt vẫn được rao bán trên các kênh bất động sản.

Đồng thời, Công ty Lan Anh Đà Lạt phải liên hệ cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục liên quan của dự án theo quy định, tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng tiến độ cam kết và quy định của pháp luật hiện hành, đưa dự án vào hoạt động đúng mục tiêu, không hình thành đơn vị ở tại dự án, không chuyển nhượng dự án trong thời gian được gia hạn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước./.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ Tuyền Lâm được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1998. Năm 2017, hồ Tuyền Lâm được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khu du lịch quốc gia. Dù được đưa vào diện quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng di tích cấp quốc gia này đang bị nhiều công trình xây dựng xâm hại.