Theo Cục Thuế Lạng Sơn, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, ngay từ đầu năm 2024, cục thuế tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành với nhiệm vụ cụ thể: làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, nắm bắt thực tế, đôn đốc triển khai phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Lạng Sơn: 100% cửa hàng kinh doanh xăng dầu xuất hoá đơn từng lần bán hàng
100% các doanh nghiệp, cửa hàng, cột bơm xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng. Ảnh: TL.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tập trung đôn đốc giám sát và hướng dẫn các doanh nghiệp và các cửa hàng thực hiện cài đặt và yêu cầu các đơn vị kinh doanh nghiêm túc thực hiện quy định, chủ trương của Chính phủ, đồng thời chỉ rõ cho doanh nghiệp nếu không thực hiện sẽ bị xư lý theo quy định của pháp luật với thời hạn cuối cùng là ngày 31/3/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, tính đến ngày 28/3/2024, kết quả triển khai thực hiện việc lập HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 65 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu, với 106 cửa hàng; 364 cột đo đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng (Bằng toàn bộ 100% các doanh nghiệp, cửa hàng, cột bơm xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh)./.