Tham dự đại hội có gần 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự phiên họp trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự phiên họp trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự phiên họp trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028