Lào Cai: 100% cửa hàng xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng

Áp dụng hóa đơn điện tử sau từng lần bán lẻ xăng dầu sẽ góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, chống thất thu thuế. Ảnh: TL

Đại diện Cục Thuế tỉnh Lào Cai cho biết, trong quá trình triển khai, cục thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để giải quyết vướng mắc phát sinh và tìm ra giải pháp tối ưu nhất trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, thực hiện báo cáo kết quả theo ngày về Tổng cục Thuế theo đúng các chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổng cục Thuế.

Cục Thuế tỉnh Lào Cai cho biết, hiện đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc hỗ trợ giải đáp các vướng mắc cho đơn vị trong quá trình thực hiện; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các cửa hàng theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ về hóa đơn điện tử.

Áp dụng hóa đơn điện tử sau từng lần bán lẻ xăng dầu sẽ góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, chống thất thu thuế và ngăn chặn xăng dầu lậu, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn./.