Lộ trình tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và tiêm mũi 3, 4

Lộ trình tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và tiêm mũi 3, 4 ảnh 1