Viettel-vnpt

Từ năm 2012 đến nay, Viettel đang ngày càng thể hiện sự vượt trội hơn so với VNPT cả về doanh thu lợi nhuận.

Tại hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông sáng nay, 26/12, ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, năm 2013, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn VNPT vẫn đạt tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ.

Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 119.000 tỷ, đạt 100% kế hoạch, bằng 102,53% so với năm 2012. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 7.894 tỷ, bằng 107,89% kế hoạch, bằng 100,47% so với năm 2012. Tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn ước đạt 9.265 tỷ, đạt 100% kế hoạch, bằng 179,09% so với năm 2012.

Tổng giá trị đầu tư năm 2013 dự kiến đạt khoảng 10.000 tỷ, đạt 80% kế hoạch, bằng 83% so với năm 2012. Tổng thuê bao điện thoại thực tăng (phát triển mới - cắt giảm) giảm 11,3 triệu thuê bao, trong đó thuê bao cố định (vô tuyến + hữu tuyến) giảm 500 ngàn thuê bao; thuê bao di động giảm 10,8 triệu thuê bao.

Mặc dù doanh thu, lợi nhuận của VNPT đều đạt 100% kế hoạch, nhưng so với đối thủ của mình - Tập đoàn Viettel, dường như con số của VNPT ngày càng nhỏ bé và bị Viettel bỏ xa.

Cụ thể, doanh thu ước thực hiện của Tập đoàn Viettel năm 2013 là 162.886 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 15,2% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 35.086 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 27,5%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 26.413 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm 2013, tăng 25,2%. Nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện hơn 17 nghìn tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, tăng 19,4%. Vốn chủ sở hữu 72.247 tỷ, đạt 91,7% kế hoạch, tăng 14,4%.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 36,56%; thu nhập bình quân tại Viettel đạt 23,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 99,36% kế hoạch.

Cũng theo số liệu được đưa ra tại hội nghị trên, tổng số thuê bao điện thoại (phát sinh cước) trên mạng của VNPT đến cuối năm 2013 đạt 40,4 triệu thuê bao, bằng 78% so với cuối năm 2012. Tổng số thuê bao băng rộng (ADSL+FTTx) thực tăng đạt 291 ngàn thuê bao, đạt 97,22% kế hoạch, bằng 108,92% so với năm 2012. Tổng số thuê bao băng rộng trên mạng dự kiến đến cuối năm 2013 đạt 2,7 triệu thuê bao, bằng 112% so với cuối năm 2012.

Trong khi đó, thuê bao điện thoại lũy kế toàn mạng của Viettel đạt 54,25 triệu thuê bao. Tổng thuê bao tăng thêm trong năm 2013: 1,61 triệu thuê bao, trong đó: Thuê bao di động: Tăng 1,81 triệu thuê bao; thuê bao cố định (vô tuyến + hữu tuyến): giảm 273,3 nghìn thuê bao; thuê bao 3G: tăng gần 2,15 triệu thuê bao; Thuê bao băng rộng và Inetrnet: tăng 43,93 nghìn thuê bao.

Ở nước ngoài, thuê bao điện thoại lũy kế toàn mạng của Viettel đã đạt được 14,75 triệu thuê bao./.

Mạnh Thành