Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý I/2015 vẫn tiếp tục biến chuyển tốt tiếp theo đà của năm 2014 và tốt hơn so với quý I/2014.

Nguyên nhân được HNX cho biết, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực của kinh tế vĩ mô, còn có những chuyển động khá tích cực từ phía các doanh nghiệp như triển khai hiệu quả chính sách tiết kiệm chi phí quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính, không đầu tư dàn trải…

Theo số liệu tại báo cáo tài chính quý I/2015, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 2.998,4 tỷ đồng, tăng 31,94% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 302 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý I/2015 với tổng giá trị lãi đạt 3.161,8 tỷ đồng, tăng 20,67% so với cùng kỳ năm trước; 53 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 163,4 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể hơn, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 100 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 1.046,9 tỷ đồng, chiếm 34,9% tổng giá trị lãi. Tiếp đến là ngành tài chính với 25 doanh nghiệp kinh doanh lãi 889,3 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng giá trị lãi; ngành khai khoáng và dầu khí có 22 doanh nghiệp lãi 476,6 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng giá trị lãi.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành công nghiệp cũng là ngành chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 12 doanh nghiệp và giá trị lỗ 40,7 tỷ đồng. Tiếp đến là ngành tài chính và ngành xây dựng với giá trị lỗ 39,1 tỷ đồng và 38,9 tỷ đồng./.

Duy Thái