Ngày 9/7 tới đây, tại cuộc hội thảo đầu tiên có chủ đề “Chuyển đổi dữ liệu lớn thành cơ hội lớn” ở Hà Nội, TIBCO sẽ giới thiệu những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực phân tích và tích hợp dữ liệu lớn; đồng thời giới thiệu những xu hướng mới nhất trong những công nghệ và ứng dụng chủ chốt, với một sản phẩm mang tên gọi “lợi thế 2 giây”.

Theo giới thiệu của TIBCO, sản phẩm này mang lại là khả năng giúp hệ thống xử lý và phân tích nguồn dữ liệu lớn trong trạng thái động, trong đó dữ liệu kinh doanh được phân tích và báo cáo theo thời gian thực, chặn được khủng hoảng trước khi xảy ra; hơn hẳn việc sử dụng, phân tích dữ liệu có sẵn (trạng thái tĩnh). Từ đó có thể giúp khách hàng đạt lợi thế 2 giây- khả năng nắm bắt được thông tin cần thiết, chính xác và kịp thời, đồng thời chủ động đưa ra quyết định để có lợi thế cạnh tranh.

Ông Neeraj Shaabi- Giám đốc Điều hành, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á của TIBCO cho biết, đối tượng khách hàng tiềm năng mà công ty quan tâm hàng đầu là lĩnh vực tài chính ngân hàng, viễn thông, chăm sóc sức khỏe… Đặc biệt, trong các hoạt động của cơ quan chính phủ, như: Interpol, cơ quan thuế, hải quan… là rất có triển vọng và đạt hiệu quả cao trong hoạt động quản lý./.

Vũ Long