Theo đó, MCH dự kiến phát hành tối đa 7.087.938 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Nguồn cổ phiếu phát hành từ bán cổ phiếu quỹ của công ty. Hiện MCH đang có 18 triệu cổ phiếu quỹ.

Giá phát hành 70.000 đồng/cổ phiếu, trên thị trường cổ phiếu MCH hiện được giao dịch với mức giá 127.800 đồng/ cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến trong quý III hoặc quý IV năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Về kinh doanh, quý II doanh thu thuần của MCH ghi nhận gần 5.758 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.114,5 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 4,8% và 6,4% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 11.021 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.012 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 9,9% và 7,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 1.963,6 tỷ đồng, EPS tương đương 2.770 đồng.

Năm 2021, MCH đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 27.000 đến 30.500 tỷ đồng, tăng trưởng từ 16 - 31% so với doanh thu thực hiện năm 2020 (23.343 tỷ đồng). Kế hoạch lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ khoảng 5.000 đến 5.500 tỷ đồng, tăng trưởng 11 - 22% so với lợi nhuận đạt được năm 2020 (4.520 tỷ đồng)./.

Hồng Quyên