microsoft, bắc ninh

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp để cùng nhau triển khai các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm: Cơ sở hạ tầng CNTT, cơ sở hạ tầng CNTT cho đô thị thông minh; An toàn bảo mật thông tin; Phát triển ứng dụng điện toán đám mây; Đào tạo nhân lực, nhân sự CNTT; Các ứng dụng phục vụ quản lý chính quyền điện tử trong các lĩnh vực kinh tế xã hội; Thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT và điện tử, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bắc Ninh đứng vị trí thứ 9, trong tổng số 63 tỉnh/ thành phố trên cả nước, về thu hút vốn FDI, chỉ sau các địa bàn truyền thống như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh...

Hiện nay, Bắc Ninh đang trên đà hiện đại hóa và trở thành một trong những tỉnh/thành có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam.

Để hướng tới mục tiêu đề ra cũng như giải quyết bài toán về khó khăn, thách thức hiện nay, việc củng cố và phát triển một nền tảng CNTT vững chắc bao gồm hạ tầng và ứng dụng CNTT cho đô thị thông minh, chính phủ - chính quyền điện tử, an toàn mạng và bảo mật thông tin, phát triển ứng dụng điện toán đám mây, đào tạo và phát triển nhân lực CNTT, các giải pháp cho lĩnh vực giáo dục, y tế ... chính là hướng đi đúng đắn và là giải pháp toàn diện nhất đối với lãnh đạo tỉnh trong tình hình thực tế này./.

Tin và ảnh: Trung Kiên