chinh sach

Giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Ảnh: S.T

Theo hướng dẫn, các trường hợp thuộc đối tượng người có công với cách mạng được nhà nước giao đất, chưa được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào thì thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất nhưng chỉ được một lần.

Việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở phải đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời phải căn cứ vào công lao và hoàn cảnh từng người, điều kiện và khả năng của địa phương.

Mức hỗ trợ được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá mức đất ở cho một hộ do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Tiền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố ban hành theo Nghị định 87/NĐ-CP.

Thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 10466/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn này của Tổng cục Thuế đều dựa trên các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Cụ thể là Quyết định số 118/QĐ-TTg, Quyết định số 117/QĐ-TTg, điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg về hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; Công văn số 10466/BTC-TCT năm 2008 về thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ./.

Đức Minh