Mở rộng triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trên nền tảng di động

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền được vận hành ổn định 24/7

Hiện tại, Tổng cục Thuế đã hoàn thành mục tiêu triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo đúng kế hoạch. Tiếp nối thành công trên, ngày 15/12/2023, Tổng cục Thuế đã tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (gọi tắt là HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền) trên toàn quốc.

Việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã tạo điều kiện cho người mua và người bán trong việc sử dụng HĐĐT nhanh chóng, thuận tiện đối với các hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống…, trực tiếp đến người tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua bán và tạo cơ hội tham gia chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế.

Tuyên truyền hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Ngành Thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người bán và người mua về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong việc đáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn thường xuyên, liên tục, 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng lấy HĐĐT một cách thuận tiện để tham gia chương trình hóa đơn may mắn.

Đại diện Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, để triển khai hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đáp ứng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, Quy trình quản lý HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền (ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế) và quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền (ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TCT), Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống HĐĐT đáp ứng việc tiếp nhận dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được nâng cấp, triển khai mở rộng trên hệ thống HĐĐT của ngành Thuế. HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được thiết kế trên nền tảng công nghệ tiên tiến, theo hướng triển khai cho hệ thống dữ liệu lớn (big data), phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn. Các khối chức năng xử lý nghiệp vụ được thiết kế triển khai linh hoạt, có độ mở cao, theo mô hình xây dựng phần mềm mới là vừa xây dựng phát triển phần mềm, vừa triển khai và vận hành mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng và đảm bảo tính an toàn, bảo mật cao.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã xây dựng và nâng cấp các chức năng trên hệ thống HĐĐT như: tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; tiếp nhận dữ liệu HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền của tổ chức, doanh nghiệp (DN), cá nhân thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu HĐĐT; tiếp nhận xử lý thông báo hóa đơn có sai sót đối với HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; tra cứu, khai thác tra cứu dữ liệu HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã gửi cơ quan thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đồng thời, Tổng cục Thuế tinh chỉnh và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai, tiếp nhận, xử lý dữ liệu HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền…

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, các cục thuế và người nộp thuế để trao đổi, thống nhất giải quyết các vướng mắc liên quan đến quy định về chuẩn dữ liệu, giải pháp kỹ thuật và giá thành cung cấp dịch vụ HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Theo đó, DN, hộ cá nhân có thể lựa chọn trong các gói dịch vụ của các tổ chức với các giải pháp, mô hình triển khai khác nhau tùy theo thực tế của đơn vị.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã thực hiện điều chỉnh quy định về thời gian lưu trữ thông điệp truyền nhận dữ liệu HĐĐT với các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT (tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT) từ 12 tháng xuống còn 3 tháng tạo điều kiện để các tổ chức giảm giá thành cung cấp dịch vụ cho DN.

Đến nay, hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã và đang vận hành ổn định 24/7 và đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý dữ liệu HĐĐT được truyền nhận tới cơ quan thuế qua các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT.

Hoàn thiện pháp lý để phổ cập hóa đơn từ máy tính tiền

Mặc dù hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã và đang được triển khai mạnh mẽ đến DN, hộ kinh doanh, song theo đại diện Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) trong quá trình triển khai còn tồn tại một số điểm nghẽn cần tháo gỡ. Cụ thể, do hiện nay chưa quy định bắt buộc về đối tượng và thời gian bắt buộc phải triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền làm căn cứ pháp lý để các cơ quan thuế tổ chức triển khai và đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các DN, hộ cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, quy định về giảm thời gian lưu trữ dữ liệu HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền (hiện nay các tổ chức đang cung cấp dịch vụ lưu trữ trong 10 năm, theo quy định của Luật Kế toán đối với từng hóa đơn). Do số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền sẽ là rất lớn (tương ứng với từng lần giao dịch và không phân biệt số tiền trên hóa đơn), việc giảm thời gian lưu trữ sẽ giúp giảm chi phí và giá thành cung cấp dịch vụ HĐĐT cho DN.

Đồng thời, đối với DN kinh doanh nhiều ngành nghề cần bổ sung quy định rõ trường hợp nào sẽ sử dụng HĐĐT có mã cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế và trường hợp nào sẽ sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Cần quy định và hướng dẫn đối với trường hợp một số các khách sạn, siêu thị (đối tượng thuộc diện sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền) đang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế đầy đủ cho từng giao dịch phát sinh có cần chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Thông tin về kế hoạch triển khai trong thời gian tới, đại diện Cục Công nghệ thông tin cho biết, ngành Thuế tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai mở rộng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và đẩy mạnh việc cung cấp giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên nền tảng di động cho các cá nhân, tổ chức, DN.

Song song với đó, ngành Thuế tiếp tục duy trì công tác quản trị, vận hành hệ thống 24/7 nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống và không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN.

Mở rộng triển khai ra nhiều ngành, lĩnh vực đặc thù

Để mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; phát động phong trào cán bộ thuế là người tiêu dùng văn minh, cá nhân, gia đình thực hiện lấy hóa đơn khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ nhằm lan tỏa chủ trương chính sách của Nhà nước.

Đồng thời thông qua trải nghiệm thực tế, cơ quan thuế nắm bắt các khó khăn vướng mắc của người bán (nếu có) trong việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền nhằm hỗ trợ kịp thời hoặc báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

Năm 2024, ngoài việc tiếp tục triển khai đến ngành, lĩnh vực theo quy định, ngành Thuế cũng sẽ tập trung thực hiện việc rà soát và triển khai đối với một số lĩnh vực đặc thù khác là: xăng dầu, phí đường bộ, dịch vụ sân golf, cáp treo..., để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất HĐĐT, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với quyền được nhận hóa đơn khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ./.