frc

Cụ thể, số cổ phần đưa ra đấu giá là 1.951.800 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; Giá khởi điểm: 12.700 đồng/cổ phần. Đã có 10 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá với khối lượng đăng ký mua gấp 10 lần số lượng cổ phần đưa ra đấu giá (19.518.000 cổ phần).

Kết quả, 1 nhà đầu tư cá nhân đã đấu giá thành công toàn bộ số lượng cổ phần đưa ra chào bán, với giá đấu thành công bình quân là 26.100 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là 50.941.980.000 đồng.

Được biết, Công ty CP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam có trụ sở chính tại Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam, có vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, kinh doanh 2 lĩnh vực chính là sản xuất-kinh doanh hàng đồ gỗ ngoài trời các loại và trồng rừng-kinh doanh nguyên liệu giấy.

Công ty đã được Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán là FRC từ 20/08/2014. Hiện tại, công ty này vẫn chưa đưa cổ phiếu lên niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán./.

M.A