Cụ thể, bà Dương Thị Huệ bị phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Bà Dương Thị Huệ, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (mã Ck: HEP) đăng ký mua 40.100 cổ phiếu HEP từ ngày 3/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (khớp 40.100 cổ phiếu vào ngày 3/6/2020), tuy nhiên đến ngày 25/6/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch của bà Dương Thị Huệ.

UBCKNN cũng xử phạt 17,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Ông Nguyễn Văn Toàn đăng ký bán 61.233 cổ phiếu NHT của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa từ ngày 16/01/2018 đến ngày 13/02/2018 (khớp lệnh 55.700 cổ phiếu), nhưng đến ngày 27/02/2018 HNX mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Nguyễn Văn Toàn (tại thời điểm này ông Nguyễn Văn Toàn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa).

Ngoài ra, UBCKNN cũng xử phạt 5 triệu đồng đối với bà Đỗ Thị Nga do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Bà Đỗ Thị Nga là người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gemadept (mã Ck: GMD) thực hiện mua 5.000 cổ phiếu GMD (tương ứng với 50.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu GMD) vào ngày 2/2/2021, nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch./.

Hồng Quyên