Năm 2013, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của BIC đạt 123,37 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Ảnh: T.L

Năm 2013, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tốc độ tăng trưởng của ngành bảo hiểm ước tính đạt thấp so với các năm trở lại đây, nhưng bằng các giải pháp kinh doanh hiệu quả, BIC vẫn hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Đặc biệt, trong năm 2013, các giải pháp cơ cấu lại danh mục sản phẩm và khách hàng được BIC thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ qua việc phát triển các sản phẩm bán lẻ phù hợp với yêu cầu thị trường.

Doanh thu từ kênh phân phối các sản phẩm bảo hiểm cá nhân tại quầy giao dịch ngân hàng (Bancassurance) tăng trên 20% so với năm trước. Doanh thu từ kênh bảo hiểm trực tuyến tại website www.baohiemtructuyen.com.vn tiếp tục tăng trưởng hơn 80% so với năm 2012.

Trong năm 2013, BIC đã phối hợp với BIDV và Tập đoàn Bảo hiểm MetLife (Mỹ) xúc tiến thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife. Hiện nay, các bên góp vốn đang triển khai thủ tục xin giấy phép thành lập và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể chính thức hoạt động, cung cấp sản phẩm tới khách hàng từ giữa năm 2014.

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của BIC, hướng tới chuyển đổi hoạt động theo mô hình Holdings đó là việc mua lại phần vốn góp của Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB) trong Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) để tăng tỷ lệ sở hữu tại LVI lên 65% kể từ quý 3/2013.

Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) tiếp tục củng cố vị trí thị phần thứ 2 tại thị trường Lào với tốc độ tăng trưởng doanh thu 45%, tăng trưởng lợi nhuận 21%.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, nhờ các nỗ lực giải quyết bồi thường nhanh chóng, tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và các hoạt động khác… liên quan tới vụ tổn thất máy bay ATR72-600 gặp nạn tại Pakse, Lào, LVI đã được Thủ tướng Chính phủ Lào trao tặng bằng khen.

Năm 2014, BIC sẽ hiện thực hóa đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, theo đó sẽ tiếp tục các giải pháp đồng bộ về mặt quản trị điều hành, phát triển mạng lưới, chăm sóc khách hàng, cơ cấu danh mục sản phẩm và khách hàng nhằm duy trì lợi nhuận và đảm bảo tăng trưởng bền vững./.

H.C