tinh giản biên chế

Các đơn vị mới thành lập, hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới cũng không được tăng thêm biên chế. Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu tất cả các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm Nghị quyết 89/NQ-CP và Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ không tăng thêm biên chế công chức, viên chức, kể cả với trường hợp mới thành lập hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới; chỉ được tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế nghỉ hưu và tinh giản.

Bên cạnh việc yêu cầu không tăng thêm biên chế, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị, tổ chức phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ theo Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng thời, Bộ cũng động viên công chức, viên chức hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước cũng như của ngành Tài chính.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết, thời gian qua có khá nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc không lương, thời gian nghỉ việc kéo dài. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị động viên công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với các trường hợp nghỉ được hưởng nguyên lương thì phải đúng quy định của Luật lao động; với các trường hợp đặc biệt thì thời gian nghỉ không lương tối đa không quá 3 tháng/năm.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, khi công chức, viên chức có đơn xin nghỉ công tác không hưởng lương thì thủ trưởng đơn vị, tổ chức phải báo cáo Bộ Tài chính.

Trước khi báo cáo, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm rà soát yêu cầu công tác, nguồn nhân lực thực thi nhiệm vụ đảm bảo có cán bộ thay thế, không tăng thêm biên chế, không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Nhật Minh