Ngày 6/1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, năm 2022, với chủ đề công tác là “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển”, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị linh hoạt thích ứng với trạng thái bình thường mới, triển khai nghiêm túc, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong doanh nghiệp.

Các đảng ủy trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục khẳng định, nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng cao so với năm 2021, góp phần vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Năm 2022, Khối Doanh nghiệp trung ương nộp ngân sách khoảng 242 nghìn tỷ đồng

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải

Theo tổng hợp từ các đơn vị trong Khối, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị tổng hợp ước đạt 195 nghìn tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, vượt 25,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối đã quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn cả nước với tổng số tiền trên 2.810 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, năm 2022, kinh tế Việt Nam mặc dù không tránh khỏi những tác động bất lợi nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong thành tựu chung của đất nước, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp trung ương đã có những đóng góp quan trọng. Đảng uỷ Khối đã có những nỗ lực rõ nét, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị với kết quả cao hơn năm 2021. Các mặt công tác xây dựng đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng uỷ trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kết luận về công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Năm 2022, Khối Doanh nghiệp trung ương nộp ngân sách khoảng 242 nghìn tỷ đồng

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đến dự và phát biểu tại hội nghị

Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối thích ứng, linh hoạt trong bối cảnh nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa. Đảng uỷ Khối đã tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Biểu dương toàn Đảng bộ, các cấp ủy đảng trực thuộc, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối về những kết quả đạt được trong năm 2022, Trưởng Ban Kinh tế trung ương đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã chỉ ra trong báo cáo tổng kết năm 2022, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cần thảo luận thật kỹ, xác định được bài học, kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.