Kiểm toán Nhà nước

Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Anh

Theo ông Tiên, việc thực hiện hiệu quả kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017, nhằm mục tiêu nâng cao vị thế, chất lượng và năng lực hoạt động KTNN rất được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm.

Để thực hiện mục tiêu này, KTNN đề ra các giải pháp thực hiện nâng cao địa vị pháp lý của mình (đã được quy định tại Điều 118 Hiếp pháp) và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công phù hợp với điều kiện nền kinh tế Việt Nam; tiệm cận với sự tuân thủ theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế; tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế trong đào tạo đội ngũ kiểm toán.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán của KTNN, theo hướng minh bạch- chất lượng- hiệu quả và không ngừng gia tăng giá trị. Để đảm bảo thực hiện quy định mới, tại Điều 118 Hiếp pháp, cần bổ sung nhiệm vụ kiểm toán thuế, nhiệm vụ phòng chống tham nhũng cho hoạt động KTNN.

Ông Christopher Fabling- Đại diện Ngân hàng Thế giới cho rằng, KTNN cần hỗ trợ hiệu quả đắc lực trong việc tăng cường minh bạch, hiệu quả tài chính nhà nước và cung cấp các ý kiến đánh giá khách quan về tính tuân thủ, trung thực của các giao dịch tài chính, kinh tế…

“KTNN cần được xem như một phần không thể thiếu được trong hệ thống cấu trúc quản lý tài chính công, qua đó hỗ trợ đắc lực cho Chính phủ trong công tác điều hành và giúp Quốc hội trong việc thực hiện chức năng giám sát"- ông Christopher Fabling nói./.

Hải Anh