bkav

Việc nâng cấp 3 vụ chuyên môn thành cấp cục sẽ giúp cho việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn được tốt hơn. Ảnh: Nhật Minh.

Theo Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 30/3, cơ quan Tổng cục Thuế sẽ có các vụ, cục sau: Vụ Chính sách; Vụ Pháp chế; Vụ Dự toán thu thuế; Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; Vụ Kê khai và Kế toán thuế; Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế; Cục Thuế doanh nghiệp lớn; Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại và phòng chống tham nhũng; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tài vụ quản trị; Văn phòng; Cục Công nghệ thông tin; Trường Nghiệp vụ thuế và Tạp chí Thuế.

Như vậy, 3 vụ chuyên môn trước đây được chuyển thành cấp cục là: Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế; Cục Thuế doanh nghiệp lớn; Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại và phòng chống tham nhũng. Các cục này sẽ chính thức mang tên gọi mới kể từ ngày 20/5/2021.

Ông Vũ Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kiểm tra thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, việc tổ chức lại Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế thành Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa ngày càng tăng trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng.

Việc nâng cấp từ cấp vụ lên cấp cục đảm bảo không trái với quy định tại Điều 30 Luật Thanh tra: “Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành độc lập”, Nghị định số 82/2012/NĐ-CP, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với các ý kiến tham gia của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp.

Trước đó, tại hội thảo “Quản lý thuế doanh nghiệp lớn tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 23/11/2020, nhiều ý kiến cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong tình hình mới, cần tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý thuế, đặc biệt là bộ máy cơ quan thuế ở trung ương phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Nguyễn Việt Anh - chuyên gia cao cấp về thuế, Chủ nhiệm dự án RARS của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, doanh nghiệp lớn có vai trò quan trọng trong thu ngân sách, sự phức tạp của công tác quản lý thuế gắn với nhóm đối tượng này nên từ nhiều năm nay, đại đa số các cơ quan thuế trên thế giới đã xây dựng các đơn vị quản lý thuế có đầy đủ chức năng tại trụ sở chính để trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp này.

“Bản thân các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn khi lập kế hoạch kinh doanh đều đi từ góc độ tập đoàn nhằm tối ưu hóa lợi ích, trong đó có nghĩa vụ thuế phải nộp. Trong khi đó, hiện nay cơ quan thuế đang quản lý theo địa bàn của từng doanh nghiệp, từng mã số thuế riêng lẻ. Như vậy góc nhìn của cơ quan thuế bị hẹp đi rất nhiều. Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, cần thiết phải nâng cấp Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thành Cục Thuế doanh nghiệp lớn” - ông Việt Anh nói./.

Nhật Minh