Ngày 19/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024.

Chủ động phòng ngừa các nguy cơ tấn công qua mạng

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, trong những năm qua, Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Ngành Bảo hiểm xã hội chú trọng đảm bảo an toàn thông tin mạng
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BHXHVN

Là cơ quan thuộc Chính phủ, BHXH Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển hệ thống. Ngành đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, được các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp và người dân ghi nhận.

Trong 9 lĩnh vực quan trọng của việc phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng được nêu thành một tiêu chí riêng bên cạnh các tiêu chí về xây dựng thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu số.

Hiện tại, toàn bộ các hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm nghiệp vụ và các giao dịch với tổ chức, cá nhân của ngành BHXH đều được thực hiện trên môi trường mạng.

Cùng với đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang từng bước hoàn thiện và được đưa vào khai thác, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương, cũng như việc triển khai các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ, chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của an toàn thông tin mạng, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam cũng như lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết số 30-NQ/TW năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Ngày 15/3/2024, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam.

Nghị quyết nhận định, an toàn thông tin mạng là nhiệm vụ quan trọng và đột phá để tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam nhằm thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết, hiện nay, ngành BHXH đã được đầu tư và trang bị khá nhiều giải pháp, thiết bị an toàn thông tin giúp ngăn chặn các tấn công, bảo vệ hệ thống, chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách an toàn thông tin, tổ chức các hoạt động diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin. Đồng thời, bồi dưỡng, tập huấn cho toàn bộ công chức, viên chức và người lao động về công tác đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao cảnh giác trước những hành vi lừa đảo, phòng ngừa các nguy cơ tấn công qua mạng.

Nhiệm vụ quan trọng và đột phá cho triển khai các hoạt động chuyển đổi số

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) đã có báo cáo, đánh giá tình hình quản lý công tác bảo đảm an toàn thông tin ngành BHXH Việt Nam và công tác phân loại, xác định lập hồ sơ đề xuất cấp độ.

Đặc biệt, các chuyên gia đến từ Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã trình bày, trang bị kiến thức, hướng dẫn cách nhận diện, phòng chống các nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng hiện nay qua các chuyên đề: “Rủi ro lộ lọt tài khoản - Nhận diện và phòng chống” và “An ninh không gian mạng và một số vấn đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giai đoạn hiện nay”.

Ngành Bảo hiểm xã hội chú trọng đảm bảo an toàn thông tin mạng
Đảm bảo an toàn thông tin mạng là nhiệm vụ quan trọng và đột phá cho triển khai các hoạt động chuyển đổi số của ngành BHXH. Ảnh minh họa

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị Trung tâm CNTT khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại nghị quyết thành kế hoạch chi tiết để tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện.

Nghị quyết 398-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đặt mục tiêu chú trọng xây dựng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng; rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản quản lý và các quy định về an ninh mạng để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành BHXH Việt Nam; xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số.

Bên cạnh đó, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, cán bộ chuyên trách an toàn thông tin mạng của BHXH các tỉnh, thành phố, để đội ngũ cán bộ này làm lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các đơn vị.

Đồng thời, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong triển khai các giải pháp kỹ thuật an toàn thông tin mạng; thường xuyên giám sát và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chính sách an toàn thông tin mạng; khoanh vùng, cô lập, khống chế các sự cố để giảm thiểu thiệt hại về tài sản thông tin, dữ liệu.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng yêu cầu Trung tâm Truyền thông và BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, vai trò của công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức học tập, quán triệt nội dung nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, cùng với quyết tâm mạnh mẽ của ngành BHXH Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của ngành BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến vượt bậc, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các hoạt động chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam” - ông Mạnh nói./.