Tổng cục DTNN chỉ đạo các Cục DTNN khu vực tổ chức trực ban phòng chống lụt bão của đơn vị 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của bão, kịp thời tổ chức triển khai công tác phòng chống bão.

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão KROSA (cơn bão số 12) sau khi đi sâu vào biển vùng ven biển nước ta sẽ đi vào địa bàn các tỉnh miền Trung. Dự báo trong thời gian ảnh hưởng của bão, khu vực chịu ảnh hưởng và có thể gây mưa lớn là các tỉnh từ tỉnh Quảng Bình đến Quảng Trị.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão và ảnh hưởng của hoàn lưu của bão số 12, Tổng cục chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức trực ban phòng chống lụt bão của đơn vị 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của bão, kịp thời tổ chức triển khai công tác phòng chống bão.

Đồng thời, kiểm tra kho tàng hàng hóa; triển khai các biện pháp phòng chống để bảo đảm an toàn về người và hàng hóa DTQG; chú ý đến các hạng mục công trình, nhà kho vừa bị ảnh hưởng của cơn bão số 11 nhưng chưa kịp khắc phục, sửa chữa.

Ngoài ra, cần có phương án phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu khi mưa bão, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản hàng hóa DTQG.

Đặc biệt, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng xuất hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền để tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả của bão. Đối với các đơn vị đang tổ chức xuất hàng DTQG cần bố trí thời gian xuất kho hợp lý để đảm bảo an toàn cho hàng hóa DTQG.

Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, trong thời gian diễn ra cơn bão số 12, Tổng cục yêu cầu các đơn vị thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống bão của đơn vị về Tổng cục trước 11 giờ hàng ngày để theo dõi, chỉ đạo./.

Hồng Sâm