Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Tá

Đây là ghi nhận của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại hội nghị trực tuyến giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác quý 3, chương trình công tác quý IV/2021 của Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 29/9/2021.

Kết quả toàn diện trên nhiều mặt công tác

Tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đánh giá, ngành Hải quan đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Tiêu biểu là trong quý 3, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, ngành Hải quan đã chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền và trực tiếp ban hành nhiều văn bản về cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là đảm bảo thông quan nhanh các lô hàng thuốc, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai đặc biệt ghi nhận nỗ lực của ngành Hải quan nói chung và các cục hải quan tỉnh, thành phố như Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải quan Đồng Nai (địa bàn trọng tâm dịch Covid-19) nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan, không để ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan cũng đảm bảo vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu vừa thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Nổi bật là đã đấu tranh, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia và nhiều vụ việc liên quan đến trang thiết bị, vật tư y tế, dược phẩm phòng chống dịch Covid-19.

Về công tác thu ngân sách, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành Hải quan. “Do tác động của dịch Covid-19, số thu trong quý 3 có chiều hướng giảm nhưng tính chung trong 9 tháng đầu năm toàn ngành vẫn đạt tăng trưởng khá (ước 9 tháng tăng 22,45%, tương đương 51.347 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020)”- Thứ trưởng Vũ Thị Mai ghi nhận.

Tiếp tục nỗ lực chặng nước rút

Mặc dù đạt được kết quả tích cực trong 3 quý của năm 2021, nhưng Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, nhiệm vụ đặt ra với ngành Hải quan là hết sức nặng nề, trong khi dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Chính vì vậy, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo ngành Hải quan cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021, trong đó tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ về thu ngân sách; xây dựng hoàn thiện thể chế; chống buôn lậu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Về thu ngân sách, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo ngành Hải quan tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách cả năm 2021 (chỉ tiêu dự toán cả năm là 315.000 tỷ đồng).

Về xây dựng hoàn thiện thể chế, ngành Hải quan đẩy nhanh việc hoàn thiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì xây dựng dự thảo. Quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn bản phải cập nhật các yêu cầu mới về xây dựng hải quan hiện đại, trong đó có thực hiện Hệ thống hải quan số và mô hình Hải quan thông minh; các văn bản phải có sự kết nối, thống nhất…

Trong đó, ưu tiên Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn liên quan; Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030…

Đối với nhiệm vụ chống buôn lậu, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, toàn ngành phải đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin, tăng cường áp dụng quản lý rủi ro gắn với trang thiết bị hiện đại; tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài ngành…

Ngoài ra, ngành Hải quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại; chú trọng hợp tác quốc tế; tăng cường công tác xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công chức…/.

Bình Anh -Phúc Hải