thu nợ thuế

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai nhập khẩu để phục vụ công tác thu thuế. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn bao gồm 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ có khả năng thu và 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ phạt vi phạm hành chính tính đến thời điểm 31/12/2020 (nợ thuế quá hạn) của các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Trong đó, các đơn vị Hải quan TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý thuế quá hạn trên 1.041 tỷ đồng; Hải quan Lào Cai trên 311,6 tỷ đồng; Hải quan Bắc Ninh trên 97,3 tỷ đồng; Cục Kiểm tra sau thông quan trên 32,8 tỷ đồng; Hải quan Quảng Ngãi trên 26 tỷ đồng; Hải quan TP. Hà Nội trên 25,7 tỷ đồng; Hải quan Hà Nam Ninh trên 21,8 tỷ đồng; Hải quan Khánh Hòa trên 17,7 tỷ đồng; Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu trên 16,2 tỷ đồng; Hải quan Quảng Ninh trên 9,7 tỷ đồng; Hải quan Hải Phòng và Hải quan Đồng Tháp trên 5,4 tỷ đồng; Hải quan Lạng Sơn trên 5,3 tỷ đồng; Hải quan Nghệ An trên 4,4 tỷ đồng; Hải quan Đà Nẵng trên 4,8 tỷ đồng; Hải quan Hà Giang trên 3 tỷ đồng; Hải quan Đồng Nai trên 2,5 tỷ đồng; Hải quan Thừa Thiên Huế trên 1,5 tỷ đồng; Hải quan An Giang trên 1,2 tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan lưu ý đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố không giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn thì tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị./.

Ngọc Linh