tổng cục hải quan, xuân 2015

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí đón xuân 2015. Ảnh: Xuân Dũng

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái đã đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ đóng góp của các cơ quan báo chí với ngành Hải quan, nhờ đó ngành đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Nổi bật là, đã xây dựng và được Quốc hội thông qua Luật Hải quan 2014, có hiệu lực từ 1/1/2015; tạo đột phá trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính; triển khai thành công hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS); hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính triển khai kết nối cơ chế một cửa quốc gia giữa 3 bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương… Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục đạt được nhiều thành quả, phát hiện và xử lý hơn 18.000 vụ vi phạm pháp luật về hải quan...

Đặc biệt, năm 2014 ngành Hải quan đã vượt qua thách thức, thu ngân sách đạt 253.728 tỷ đồng, bằng 113,3% so với dự toán, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Đề cập đến nhiệm vụ và quyết tâm năm 2015, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái cũng bày tỏ mong muốn cơ quan báo chính cùng sát cánh trong tuyên truyền, hỗ trợ ngành Hải quan thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, quản lý nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong năm 2015, ngành Hải quan tiếp tục đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; triển khai Luật Hải quan 2014 đi vào cuộc sống; tăng cường công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát, đấu tranh bắt giữ và xử lý vi phạm. Tiếp tục thực hiện VNACCS/VCIS hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế một cửa quốc gia nhằm rút ngắn thời gian thông quan cho DN...

Đặc biệt, ngành sẽ tăng cường thực hiện nguyên tắc 3 KHÔNG: Cán bộ công chức KHÔNG muốn thực hiện hành vi tiêu cực; cán bộ công chức KHÔNG thể thực hiện hành vi tiêu cực; cán bộ công chức KHÔNG dám thực hiện hành vi tiêu cực./.

Hải Anh