hải quan

Ảnh minh họa

Cụ thể theo Tổng cục Hải quan, tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 tiềm ẩn những diễn biến phức tạp và có khả năng sẽ gia tăng.

Do đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 115/CĐ-TTg ngày 23/1/2015 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; Công văn 5780/BTNMT-TCMT ngày 29/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh công tác thực thi pháp luật và tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp và Công văn 06/BCĐ389 ngày 14/1/2015 của Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 2118/CĐ-TTg ngày 28/10/2014 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, Chỉ thị số 36/CT-TTG ngày 22/12/2014 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 6/01/2015 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Kế hoạch số 277/KH-TCHQ ngày 18/11/2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Kiểm lâm, Quản lý thị trường... chia sẻ thông tin, nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm... Đặc biệt là các loại hàng hóa được tiêu dùng nhiều trong dịp tết.

Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra trên tuyến, địa bàn, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.

H.L