nợ đọng xây dựng cơ bản ngành nông nghiệp

Ảnh minh họa: H.L

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đấu thầu theo kế hoạch vốn được giao; không đấu thầu khi chưa có vốn; cắt giảm hạng mục hoặc giãn tiến độ đầu tư để không tăng tổng mức đầu tư trong bối cảnh giá cả và tiền lương tăng. Vì vậy, đã hạn chế được tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong các dự án do Bộ quản lý.

Tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư, tính đến cuối quý II/2014, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý là 256,8 tỷ đồng. Con số này chỉ chiếm khoảng 0,7% tổng vốn của Bộ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên nhân để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở một số dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa do phải thi công hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ; một số dự án đã hoàn thành được điều chỉnh do tăng chế độ, chính sách dẫn đến tăng kinh phí khi thanh, quyết toán.

Trong kế hoạch năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ưu tiên bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản./.

H.L