Không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp

Ông Phạm Văn Tình – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, với mục tiêu không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện kịp thời và nghiêm túc các quy định của Thanh tra Chính phủ, để công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong ngành Tài chính đi vào nề nếp.

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã niêm yết công khai nội quy, lịch tiếp công dân đúng quy định; bố trí cán bộ tiếp công dân có năng lực, phẩm chất đạo đức, am hiểu chuyên môn và pháp luật. Đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đều được xử lý theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật về tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, vào sổ theo dõi, lưu trữ đơn thư, phân cấp cần giải quyết… Đồng thời, Bộ Tài chính đã triển khai việc bồi dưỡng, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhằm đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức và nhận thức về quan điểm của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Văn Chung

Theo báo cáo, trong năm 2022, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 1.542 đơn khiếu nại, trong đó có 947 đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn khiếu nại tập trung chủ yếu đến việc thu thuế, ấn định thuế không đúng quy định; áp mã hàng hóa chưa chính xác, đề nghị thanh toán nợ dân… Đồng thời, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 1.919 đơn tố cáo, trong đó có 665 đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn tố cáo tập trung chủ yếu vào sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tuyển dụng, thi đua khen thưởng.

Về công tác tiếp công dân, trong năm 2022, Bộ Tài chính đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở 464 lượt, với khoảng 2.165 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc đều được tiếp đón, hướng dẫn tận tình, chu đáo và xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2022, sau khi tiếp công dân đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh, tiếp nhận đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân, Thanh tra Bộ Tài chính đã chuyển hơn 850 đơn kiến nghị, đề nghị của công dân, với nội dung đề nghị các cơ quan liên quan tạo điều kiện chi trả cho công dân số tiền đầu tư trái phiếu đã được thu hồi, đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an để xem xét, giải quyết theo quy định.

Tăng cường giám sát, tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo

Cũng theo Thanh tra Bộ Tài chính, những diễn biến phức tạp từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp do các vụ việc phát sinh trong năm 2022 có thể sẽ còn tiếp tục trong những tháng đầu của năm 2023. Điều này dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh gửi đến các cơ quan thuộc ngành Tài chính. Cùng với đó, tình hình khiếu nại, tố cáo của người nộp thuế trong kỳ tiếp theo vẫn có thể xảy ra, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến đất đai (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản...); lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính thuế; lĩnh vực quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán...

Do đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền cụ thể hóa và hoàn thiện thể chế lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Tài chính.

Duy trì các hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã duy trì, thực hiện tốt hoạt động của điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử và bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc, phản ánh, tố cáo của người dân và đơn vị, tổ chức; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đơn thư tại các đơn vị trực thuộc; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho cán bộ, công chức ngành Tài chính (Thuế, Hải quan, Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước...) pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, chú trọng việc tuyên truyền các thông tư mới do Thanh tra Chính phủ ban hành trong năm 2021.

Đặc biệt theo ông Phạm Văn Tình, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, kiểm tra, tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, nơi phát sinh vụ việc; không để đơn thư tồn đọng, kéo dài hoặc khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đồng thời, cơ quan thanh tra tổ chức thực hiện nghiêm túc, thông tin công khai, minh bạch, kịp thời kết quả giải quyết và tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực.