Ngày 4/8: Có 2.016 ca COVID-19 mới, Hải Phòng bổ sung thêm 402.830 F0