Ngày Khí tượng Thế giới 23/3/2022: “Cảnh báo sớm để Hành động sớm”