cửa lò

Một góc cảng Cửa Lò. Ảnh: ST

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), cảng Cửa Lò hiện nay, với độ sâu (-5,5m sau khi nạo vét duy tu hàng năm), luồng tàu tại cảng Nghệ An chỉ đáp ứng cho tàu có trọng tải từ 5.000 ÷ 7.000DWT ra vào; trong khi đó, nhu cầu tàu lớn hơn 7.000DWT ra vào cảng có xu hướng ngày càng tăng cao.

Dự báo lượng hàng hóa thông qua cảng Cửa Lò đến năm 2015 đạt khoảng 2,5÷3 triệu tấn/năm và trên 3 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2020.

Do vậy, việc triển khai Dự án đầu tư nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò là mục tiêu trọng điểm của tỉnh Nghệ An nói riêng và của khu vực Bắc miền Trung nói chung.

Dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt từ năm 2011 nhưng do khó khăn về bố trí nguồn vốn đầu tư nên dự án đã chưa được triển khai xây dựng như kế hoạch dự kiến ban đầu.

Hiện Bộ GTVT đã chấp thuận cho phép điều chỉnh dự án và Cục Hàng hải Việt Nam đã phê duyệt tổng mức đầu tư là hơn 375,621 tỷ đồng, trong đó có phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn (giai đoạn 1: khoảng 179,343 tỷ đồng; giai đoạn 2: khoảng 196,278 tỷ đồng).

Khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000DWT đầy tải hành hải ra vào cảng Cửa Lò an toàn, thuận lợi để nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa của cảng Cửa Lò đến năm 2020, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và vùng phụ cận.

Ngày 27/9, Dự án sẽ khởi công, dự kiến tiến độ thi công của gói thầu sẽ hoàn thành vào quý I/2015./.

Trí Dũng