Theo đó, ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là người duy nhất không có phiếu tín nhiệm thấp và xếp thứ hai trong số những người có số phiếu “tín nhiệm cao” đạt nhiều phiếu nhất, với 61 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 74,39% tổng số đại biểu HĐND).

Người có số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất là ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 62 phiếu tín nhiệm cao (10 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp); tiếp đó là ông Võ Viết Thanh, Trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh xếp thứ ba với 60 phiếu tín nhiệm cao (13 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp).

Ông Trần Hồng Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh có 58 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp; ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh có 53 phiếu tín nhiệm cao, 19 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất là ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư với 42 phiếu tín nhiệm cao.

Người có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư và bà Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ với 8 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Trần Hồng Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành nghiêm túc, khách quan, chính xác theo sự chỉ đạo của Quốc hội, UBTV Quốc hội. Với những người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp thì cần phải cố gắng cải thiện những khuyết điểm của mình để hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, còn những người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều thì cũng không được chủ quan, lơ là với công việc mà cần tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn nữa./.

Thúy Nghĩa