Người bán hàng rong tại TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ theo Nghị quyết 09
Người bán hàng rong tại TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ theo Nghị quyết 09

Về vấn đề này, UBND xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Qua xác minh thì bà Nguyễn Tuyết Trinh nghề nghiệp nội trợ nên bà Trinh không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND TP. Hồ Chí Minh về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên hộ của bà Trinh có thành viên hộ là ông Lê Văn Ngân, nghề nghiệp bán hàng rong nên ông Ngân thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND TP. Hồ Chí Minh, đã nhận 2 lần với tổng số tiền là 3.000.000 đồng.