Riêng tháng 10/2021 đạt 373.001 tấn, tương đương 113,59 triệu USD, giá trung bình 304,5 USD/tấn, giảm 40% về lượng, giảm 41% kim ngạch và giảm 1,5% về giá so với tháng 9/2021; cũng giảm 17% về lượng, nhưng tăng 0,8% về kim ngạch và tăng mạnh 21,7% về giá so với tháng 10/2020.

Nhập khẩu lúa mì từ Australia 10 tháng năm 2021 tăng trên 400%
Nhập khẩu lúa mì tăng trên 400%. Ảnh: T.L

Australia là thị trường chủ đạo cung cấp lúa mì cho Việt Nam, chiếm 70% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, với khối lượng 2,86 triệu tấn, tương đương 835,54 triệu USD, giá 292,3 USD/tấn, tăng rất mạnh 406,4% về khối lượng, tăng 430,9% kim ngạch và giá tăng 4,3%.

Tuy nhiên, trong tháng 10/2021 lượng nhập khẩu sụt giảm mạnh 51% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 9/2021, nhưng giá tăng 2,6%, đạt 153.576 tấn, tương đương 50,25 triệu USD, giá 327,2 USD/tấn; so với tháng 10/2020 thì tăng rất mạnh 692% về lượng, tăng 823% về kim ngạch và giá tăng 16,5%.

Ngoài thị trường chủ đạo Australia, thì Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ Mỹ 190.470 tấn, tương đương 60 triệu USD, giảm 64,8% về khối lượng, giảm 59% kim ngạch so với cùng kỳ; nhập khẩu từ Brazil 229.518 tấn, tương đương 55 triệu USD, giảm trên 5% cả về khối lượng và kim ngạch; nhập khẩu từ Ukraine 140.445, tương đương 40,35 triệu USD, giảm 21,9% về khối lượng, giảm 3,4% kim ngạch./.