Công bố thông tin và minh bạch: HNX tạo cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với thông lệ tốt Công ty Vinaceglass bị phạt do không công bố thông tin Vi phạm công bố thông tin hai doanh nghiệp bị xử phạt

Theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã ck: ADM) bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ADM không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và của công ty: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 24/09/2021/NQ-HĐQT về việc sử dụng tài sản bên thứ 3 (liên quan đến ông Lã Quý Hiển – Thành viên HĐQT) làm tài sản đảm bảo vay tại ngân hàng; báo cáo tài chính (BCTC) soát xét 6 tháng đầu năm 2022; CBTT báo cáo thường niên năm 2021 không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HOSE và của công ty.

ADM cũng bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, tại BCTC riêng năm 2020, năm 2021 đã kiểm toán: Công ty không thuyết minh về các bên liên quan với công ty, giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ công ty, giao dịch với công ty con của công ty; báo cáo quản trị công ty năm 2020, năm 2021 có nội dung không đầy đủ theo mẫu quy định.

Nhiều doanh nghiệp bị phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã Ck: APG) do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty trong thời kỳ từ ngày 22/8/2018 đến ngày 27/11/2020.

Ngoài ra, UBCKNN còn xử phạt 120 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã Ck: TNI) do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, TNI công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HOSE và trên trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu sau: Bản cung cấp thông tin của người nội bộ ngày 05/7/2021, 03/1/2022, 17/1/2022, 6/10/2022, 28/2/2022; văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021…và một số văn bản khác. Công ty cũng công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 có nội dung chưa đầy đủ./.

Các mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.