Theo đó, Công ty cổ phần Wealth Power bị xử phạt 92,5 triệu đồng, do không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu như: báo cáo tài chính năm 2022; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WPCCB2122001...

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu
Ảnh minh họa

Công ty cổ phần WorldWide Capital cũng bị phạt 92,5 triệu đồng, do không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với các tài liệu như: việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WWCCB2223001 và trái phiếu WWCCB2223002; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022…

Công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh cũng bị phạt 92,5 triệu đồng, do không gửi nội dung CBTT định kỳ cho HNX đối với các tài liệu như: tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; báo cáo tài chính bán niên 2023.

Công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh không gửi nội dung CBTT cho HNX về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu KHTCB2223001 và trái phiếu KHTCB2223002.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Eagle Side, Công ty cổ phần Air Link, Công ty cổ phần Xây dựng Minh Trường Phú, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tường Khải, Công ty cổ phần Đầu tư Vast King với lỗi tương tự./.